Dragan Pantić

Rodjen je 1996-te godine u Beogradu gde je završio Srednju građevinsku školu. Nakon toga upisuje Pravni fakultet.

Aktivno se bavi borilačkim sportovima od svoje 14-te godine, prvo aikido a kasnije i kik box. 

Organizovao je i učestvovao u više humanitarnih akcija u kojima se iskazao još dok je bio u Osnovnoj školi.

Od 2014-te godine je ostvario saradnju sa Detektivskom agencijom DBA u kojoj se pokazao kao odličan saradnik. Uglavnom je radio na slučajevima vezanim za maloletničku delikvenciju, narkomaniju i sekte.

Pohadjao je obuke iz oblasti Terorizam-Antiterorizam i Kriminalističko profilisanje iz čega poseduje i sertifikate.

Počasni je član Sindikata policije i policijskih starešina gde je i aktivan. Takodje je član Internacionalne policijske asocijacije (IPA) sa kojom je često učestvovao u raznim humanitarnim i sportskim akcijama.

Potpredsednik je Nadzornog Odbora Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA.